Gesundheitsthemen,
das „Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung“ informiert über Geschlechtskrankheiten, Verhütungsmittel und Familienplanung.

Sağlık konuları
“Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması Merkezi”cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma metodları ve aile planlaması hakkında bilgiler sunacak.