Das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung des Bezirksamtes Friedrichshain Kreuzberg stellt ihre Arbeit- und
Beratungsangebote vor.

Sağlık konuları
Friedrichhain Kreuzberg Belediyesine bağlı “Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması Merkezi” çalışmalarını ve danışma hizmetlerini tanıtıyor.